Tär­keim­mät vaa­li­tee­ma­ni

team-spirit-2447163_1920-me.jpg

Toimivat pe­rus­pal­ve­lut asui­na­lu­ees­ta ja elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta

Vanhus- ja vammaispalvelut uhkaavat uudistuksen myötä ja siitä huolimatta heikentyä.


Tärkeää etenkin nuorille suunnatut matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevät mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Nuorissa on tulevaisuus.


Palvelut tulee pyrkiä säilyttämään myös reuna-alueilla. Tulevaisuudessa välttämättämänä lisänä etävastaanotot ja digitalisaatio sekä kiertävä sosiaali- ja terveydenhuolto.


Hyvään lopputulokseen tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.


Siis kaikkia meitä.Lyseo%201-me.jpg

Koko maakunnan elinvoima


On aika suunnata katse koko maakunnan hyvinvointiin: Jos Viitasaarella voidaan huonosti, se heijastuu myös Jyväskylään. 

 

Julkisella sektorilla on opittavaa yksityiseltä, samalla rahalla täytyy saada enemmän laatua aikaiseksi.

 

Kilpailutukset tulee toteuttaa niin ettei koko­nais­kus­tan­nuk­set pitkällä tähtäimellä nousisi, myöskään asiakkaille.


Vetovoimaiset yritykset luovat perustaa koko maakunnan hyvinvoinnille.


Keski-Suomi, jossa on hyvä asua, yrittää ja asioida.

Jyv%C3%A4skyl%C3%A4.vaakuna.1931-me.jpg

Yrit­tä­jyys ja järjestöt mukaan


Yritysten kanssa tarvitaan yhteistyötä. Palveluseteleiden käyttöä tulee laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Pienet yritykset täytyy saada mukaan, ottaa huomioon hoidon laatu ja hyvinvoinnin tuottavuus pelkän lyhytnäköisen hinnan sijaan. Päätöksiä tulee osata tehdä niin, että ne kantavat myös viiden tai kymmenen vuoden päähän.


Järjestöt täytyy ottaa joustavasti mukaan.

Paitsi palveluntuottajiksi, myös tukemaan ja ohjaamaan tarvitsevia. 


Järjestöjen kokemusosaamisen ja vertaistuen hyödyntäminen nousee yhä tärkeämmäksi.